Xuất khẩu gỗ cả năm ước đạt 7,6 tỷ USD

(26/12/2017 - 02:03:39)

Đầu năm 2017, Bộ Công Thương đặt mục tiêu ngành gỗ tăng trưởng 8-10%, với kim ngạch xuất khẩu 7,5 tỷ USD. Thế nhưng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ 1/1 đến 15/12/2017, xuất khẩu gỗ thu về 7,252 tỷ USD, ước cả năm đạt 7,6 tỷ USD, vượt mục tiêu Bộ Công Thương đề ra, và nếu cộng cả giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất từ gỗ thì kim ngạch ngành gỗ sẽ là 8,525 tỷ USD.

Theo đó, tháng 11/2017, kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng gần 3% so với tháng 10, đạt 695,3 triệu USD - đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp - nâng kim ngạch gỗ và sản phẩm 11 tháng 2017 lên 6,9 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.


Hình ảnh có liên quan

Hoa Kỳ là thị trường số 1 với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua đạt 2,957 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2016. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc đạt 964,4 triệu USD, tăng 6,76%.

Đứng thứ 3 trong 11 tháng qua là thị trường Nhật Bản, với mức tăng đạt 5,14% và đạt 929,367 triệu USD. 

Ngoài ra, xuất khẩu sang các thị trường như Hàn Quốc, Anh, Australia, Canada đều đạt kim ngạch trên 100 triệu USD. Đáng chú ý là thị trường Hàn Quốc, tuy đứng thứ 5 nhưng 11 tháng qua, thị trường này có mức tăng trưởng khá tốt 15,3% so với cùng kỳ 2016, với kim ngạch 596,368 triệu USD. 

Nhìn chung, thời gian này kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang các thị trường có tốc độ tăng trưởng, chiếm 69,2%, trong đó, xuất khẩu sang thị trường Đan Mạch tăng mạnh nhất, tăng 47,47%, đạt 20,1 triệu USD; và ngược lại, các thị trường có kim ngạch suy giảm, chiếm 30,7%, trong đó, xuất khẩu Hongkong giảm mạnh nhất, giảm 47,41%, đạt 16,6 triệu USD.

Đọc nhiều nhất