CHÂN DUNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

Lời giới thiệu

 

Sinh thời, Bác Hồ luôn coi trọng việc tổ chức, động viên phong trào Thi đua yêu nước trong toàn dân. Người coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mọi thời kỳ cách mạng, bởi đó chính là nền tảng, là động lực của sự phát triển, là nhân tốt quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Viẹt .

Ngày 11-6-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”. Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thực hiện lời dạy của Bác, hơn 60 năm qua, thi đua đã trở thành phong trào yêu nước sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đã xuất hiện lớp lớp những tấm gương chiến sĩ thi đua, anh hùng trong chiến đấu, trong lao động sản xuất, làm nên những chiến công hiển hách góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những thời cơ thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội còn biết bao khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Hòa cùng với nỗ lực chung của toàn thể dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đông đảo với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng đã và đang có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Để góp phần tôn vinh và nhân rộng những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải làm sao cho sáng kiến, kinh nghiệm được tổng kết từ phong trào thi đua là sáng kiến và kinh nghiệm chung của cả dân tộc. Tạp chí Thi đua Khen thưởng – Công ty Cổ phần Truyền thông và Xúc tiến Thương hiệu Việt cùng phối hợp xuất bản cuốn Chân dung Doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thời kỳ hội nhập”.

Do khuôn khổ của cuốn sách có hạn nên chưa có điều kiện giới thiệu được tất cả những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu như mong muốn. Trong quá trình biên soạn, mặc dù Ban biên tập đã rất cố gắng song khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, mong bạn đọc thông cảm.

Tạp chí Thi dua khen thưởng – Công ty Cổ phần Truyền thông và Xúc tiến Thương hiệu Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác, giúp đỡ và tài trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xây dựng cuốn sách này, đặc biệt là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Trường Cao dẳng nghề số 8, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai,  Công ty Cổ phần Dầu thực vật Hưng liệu Mỹ phẩm Việt Nam,… đã giúp cho việc xuất bản cuốn sách một cách tích cực, đạt chất lượng tốt, góp phần nhân rộng những kinh nghiệm hay, những bài học quý của lớp lớp doanh nghiệp, doanh nhân thời kỳ hội nhập.

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP