TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: PV Gas TOWER, Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
Email: pvgas@pvgas.com.vn
Website: http://www.pvgas.com.vn/

Điện thoại: +84.8.37816777 ; 37840012 ; 37840012 ; 37840013; 37840014; 37840015; 37840016; 37840017; 37840018; 37840019
Fax: +84.8.37815666 - 37815777
Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội