CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường 07 - Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - Tỉnh Đồng Nai
Email: visitsdn@hcm.vnn.vn
Website: http://www.dongnaipaint.vn

Điện thoại: (061). 3836112 - 3836662 - 3836451 * Fax: 3836091