TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC-VINACONMIN

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân , Hà Nội

Điện thoại: (844). 36647515
Fax: (844). 36647493