Sản phẩm thiết bị nhà tắm, vệ sinh của INAX

* Sản xuất, kinh doanh sứ vệ sinh, bồn tắm và các loại phụ kiện phòng tắm khác.
* Nhập khẩu và kinh doanh các phụ kiện kèm theo như vòi, bồn tắm.
* Mặt hàng sản xuất: Sứ vệ sinh (Xí bệt, Tiểu, Chậu rửa), bồn tắm và các loại phụ kiện phòng tắm.