CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

Địa Chỉ: 273 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 
Website: www.hoaduocvn.com
Email: hoaduocvn@fpt.vn

Điện Thoại: (04) 38533394