CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

Trụ sở chính của Công ty: đặt tại số 314 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
Email: taplast@tanphuplastic.com.vn
Website: www.tanphuplastic.com

Điện thoại: (08) 3860 9003 – 3860 9340 – 3865 4133
Fax: (08) 3860 7622