Xuất khẩu điện thoại cao kỷ lục, đạt 45,1 tỷ USD

(05/01/2018 - 11:33:23)

Theo Tổng cục Thống kê, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí là mặt hàng xuất khẩu (XK) chủ lực của nước ta trong năm 2017 khi kim ngạch đã đạt 45,1 tỷ USD, mốc giá trị XK cao nhất trong vòng một năm của Việt Nam từ trước đến nay.


Điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong năm 2017. Nguồn: Internet

Mức tăng trưởng XK của nhóm mặt hàng này cũng tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là mức tăng cao đối với một nhóm mặt hàng XK tỷ USD của Việt Nam. Với mức kim ngạch như vậy, mặt hàng điện thoại và linh kiện hiện đã chiếm hơn 21% tổng kim ngạch XK của cả nước, đóng góp tích cực vào thành tích XK kỷ lục (213,77 tỷ USD) của nước ta trong năm nay.  

Đặc biệt, mặt hàng điện thoại còn đóng góp đáng kể trong việc giảm nhập siêu của cả nước trong năm qua. Bởi lẽ, trong năm 2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện cả nước đạt 16,2 tỷ USD, tương đương với việc nước ta xuất siêu 28,9 tỷ USD nhóm mặt hàng này. Hiện nay, điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam đã được XK đến nhiều thị trường như EU, Trung Quốc, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hàn Quốc, Mỹ…

Điện thoại cũng là mặt hàng có kim ngạch XK cao nhất trong Top 3 nhóm hàng XK chủ lực của nước ta. Tuy nhiên, giá trị XK nhóm mặt hàng này đã cao hơn gần 20 triệu USD so với nhóm mặt hàng XK lớn thứ 2 và thứ 3 của cả nước trong năm qua là nhóm mặt hàng dệt may và nhóm mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện. Cả hai nhóm mặt hàng kế tiếp đều đạt kim ngạch 25,9 tỷ USD.

Đọc nhiều nhất