Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư

(10/04/2018 - 01:53:53)

Trong 2 tháng đầu năm  2018 TP. Hồ Chí Minh đã thu hút trên 1,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ các dự án đầu tư mới, dự án tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động thu hút đầu tư trong nước cũng ghi nhận sự tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ.

Kết quả hình ảnh cho thành phố hồ chí minh thu hút vốn fdi
          Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư

Cụ thể thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cho 85 dự án từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đạt 141,6 triệu USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 25 dự án, vốn đầu tư 65 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Góp vốn, mua cổ phần có 299 dự án, vốn đầu tư đạt 1,67 tỷ USD. Tính tổng cộng trong 2 tháng đầu năm 2018, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút trên 1,8 tỷ USD vốn FDI từ các dự án đầu tư mới, dự án tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Phân theo loại hình đầu tư 100% vốn nước ngoài có 77 dự án, vốn đầu tư đạt 135,8 triệu USD; liên doanh 8 dự án, vốn đầu tư đạt 5,8 triệu USD. 

Thu hút vốn theo ngành hoạt động: công nghiệp có 8 dự án, vốn đầu tư ở vị trí dẫn đầu với 74,1 triệu USD, chiếm hơn ½ tổng vốn cấp mới. Kế đến là hoạt động kinh doanh bất động sản 4 dự án, vốn đầu tư 47,5 triệu USD (chiếm 33,5%); thương nghiệp 28 dự án, vốn đầu tư 10,3 triệu USD (chiếm 7,3%); hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 30 dự án, vốn đầu tư 3,8 triệu USD (chiếm 2,7%).  

Theo đối tác đầu tư, Na Uy 2 dự án với vốn đầu tư chiếm gần 50% tổng vốn đăng ký cấp mới, đạt 70,1 triệu USD; Hàn Quốc 16 dự án, vốn đầu tư đạt 48,5 triệu USD (chiếm 34,3%); Singapore 9 dự án, vốn đầu tư 7,2 triệu USD (chiếm 5,1%); Nhật Bản 15 dự án, vốn đầu tư 3,9 triệu USD (chiếm 2,8%)...

Bên cạnh thu hút FDI, trong 2 tháng/2018 thành phố đã cấp phép cho 5.593 doanh nghiệp (DN) trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 67.580 tỷ đồng, tăng 59,9% về số lượng giấy phép và 59,8% về vốn. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 71,8% tổng số DN được cấp phép, tăng 63,8% với vốn đăng ký 53.794 tỷ đồng, tăng 58,8%.

Tin liên quan
Đọc nhiều nhất