Nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử

(21/08/2018 - 09:28:26)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc (LHQ).

Theo đó, xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung trong Báo cáo phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của LHQ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong hai năm 2018 và 2019. Bên cạnh đó, các đơn vị nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên những dịch vụ công thiết yếu; triển khai hiệu quả Nghị định 61/2018/NÐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công tập trung, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá chỉ số thành phần hạ tầng viễn thông của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của LHQ và đề xuất các giải pháp để cải thiện chỉ số này, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1-9 tới. Bộ Giáo dục và Ðào tạo kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin mới nhất về chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam cho các tổ chức quốc tế liên quan theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của LHQ; tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số này.

Tin liên quan