Nhà nước sẽ bán hết vốn tại Hapro

(05/12/2017 - 10:40:38)

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Theo đó, hình thức cổ phần hóa là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Hapro hiện là 2.200 tỷ đồng tương ứng 220 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần. 65% vốn điều lệ tương đương 143 triệu cổ phần của Hapro sẽ được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược; gần 76 triệu cổ phần đấu giá công khai (34,51% vốn điều lệ) và chỉ trên một triệu cổ phần (0,49% vốn) được bán ưu đãi cho người lao động. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) là 12.800 đồng một cổ phần.


ban-toan-bo-von-nha-nuoc-tai-hapro

Cũng theo phương án cổ phần hóa này, Thủ tướng ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện IPO theo quy định, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước trường hợp không bán hết vốn.

Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 630 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 550 người; tổng số lao động dôi dư là 80 người, trong đó 79 người sẽ được sắp xếp theo chính sách với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty và một viên chức tinh giản theo chính sách tinh giản biên chế.

Tin liên quan