Năm 2017, có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới

(26/12/2017 - 02:14:25)

Ngày 25-12, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, với tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 3,1 triệu tỷ đồng.

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh 45,4% so với năm 2016.


Kết quả hình ảnh cho doanh nghiệp sản xuất

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, năm 2017, dòng vốn đổ vào khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước, chiếm hơn 52%. Đứng thứ hai là khu vực Đồng bằng Sông Hồng, chiếm 23,6%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, chiếm 12,4%; Đồng bằng Sông Cửu Long, chiếm 5,4%; Trung du và miền núi phía Bắc, chiếm 4,2% và Tây Nguyên chỉ chiếm 1,9%.

Dòng vốn đăng ký đầu tư trong năm 2017 chủ yếu nhằm kinh doanh bất động sản, chiếm tới 30%, tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chiếm 15,3%; Xây dựng chiếm 14,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 11,2%;...

Tin liên quan
Đọc nhiều nhất