Hơn 25 tỷ USD vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam

(29/09/2017 - 03:28:37)

Cục Đầu tư nước ngoài vừa cho biết, tính chung trong chín tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 20-9-2017, cả nước có 1.844 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 14,56 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016; có 878 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,75 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016 và 3.742 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 4,16 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 20-9-2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tin liên quan
Đọc nhiều nhất