Xuất khẩu chè tăng cả lượng và giá trị trong 3 tháng đầu năm

(17/04/2019 - 10:34:53)

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè trong tháng 3/2019 đạt 9,3 nghìn tấn, trị giá 16,6 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè đạt 26,7 nghìn tấn, trị giá 46,7 triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 19,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong tháng 3/2019 đạt 1.794,3 USD/tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 1.750,6 USD/tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu chè sang thị trường Pa-ki-xtan đạt 7,7 nghìn tấn và 14,7 triệu USD, tăng 89% về lượng và 73,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng xuất khẩu chè sang thị trường Pa-ki-xtan trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng thêm 12,8% so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất bình quân mặt hàng chè sang thị trường Pa-ki-xtan trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 1.909,8 USD/tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tăng 193,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.036,2 USD/tấn. Do đó, mặc dù lượng chè xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2018, nhưng trị giá xuất khẩu vẫn tăng mạnh.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2019 mặt hàng chè của Việt Nam còn xuất khẩu sang một số thị trường khác như: Nga, Đài Loan, In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ, I-rắc... Đáng chú ý, mặt hàng chè xuất khẩu sang thị trường I-rắc chiếm 4,7% thị phần xuất khẩu chè của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019, trong khi đó mặt hàng chè không xuất khẩu sang thị trường này trong cùng kỳ năm 2018./.

Đọc nhiều nhất