Việt Nam chi gần 1 tỉ USD nhập khẩu dầu thô trong quý đầu năm

(18/04/2019 - 03:38:07)

Trong khi đó, thống kê từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương)  cho thấy cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu dầu thô của Việt Nam trong quý đầu năm nay đều gia tăng. Trị giá nhập khẩu dầu thô trong quý 1.2019 cao gần gấp đôi kim ngạch xuất khẩu.

Cụ thể, xuất khẩu dầu thô sau khi sụt giảm với 52,3% về lượng trong tháng 2.2019 thì sang tháng 3.2019 tăng rất mạnh 78,6% về lượng và tăng 89,5% về kim ngạch. Cộng chung cả quý 1.2019, dầu thô xuất khẩu đạt 1,14 triệu tấn, tương đương 563,9 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 8,3% về kim ngạch so với quý 1 năm 2018. Giá xuất khẩu sản phẩm này trung bình trong tháng vừa đạt 512,2 USD/tấn, tăng 6,2% so với tháng trước đó nhưng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tính trung bình cả quý 1.2019 giá xuất khẩu đạt 494,7 USD/tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu dầu thô vào Việt Nam trong quý đầu năm nay tăng đột biến gấp 13,1 lần về khối lượng và tăng gấp 21,6 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng nhập khẩu sản phẩm này đạt 2,1 triệu tấn, tương đương 901,91 triệu USD. Giá nhập khẩu bình quân đạt 429,8 USD/tấn, tăng 64,4%.

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất sản phẩm dầu thô của Việt Nam, chiếm 46% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch dầu thô xuất khẩu của cả nước, đạt 523.241 tấn, tương đương 257,32 triệu USD, tăng mạnh 118,8% về lượng và tăng 102,2% về kim ngạch. Tuy nhiên, giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 7,6%, đạt 491,8 USD/tấn.

Xuất khẩu sang thị trường Thái Lan – thị trường lớn thứ 2 chiếm 28% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 317.428 tấn, tương đương 160,66 triệu USD, tăng 71,5% về lượng và tăng 62,2% về kim ngạch. Giá xuất khẩu giảm 5,4%, đạt 506 USD/tấn.

Riêng xuất khẩu dầu thô sang thị trường Malaysia vẫn đạt mức tăng mạnh nhất 178,2% về lượng và tăng 151,7% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 125.080 tấn, tương đương 60,69 triệu USD, chiếm gần 11% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch dầu thô xuất khẩu của cả nước. Mặc dù lượng và kim ngạch tăng rất mạnh nhưng giá xuất khẩu sang Malaysia vẫn giảm 9,5% so với cùng kỳ, đạt trung bình 485,2 USD/tấn./.

Đọc nhiều nhất