Hà Nội: Đã giải quyết việc làm cho 151 nghìn lao động

(28/09/2018 - 04:27:07)

Theo báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 151.000 lao động, đạt  99,3% kế hoạch năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, Thành phố đã tạo việc làm cho 37.200 lao động từ xét duyệt cho các đối tượng xã hội được vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền khoảng 700 tỷ đồng. Đưa 2.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 79 phiên giao dịch việc làm với 3.470 doanh nghiệp, đơn vị tham gia; 58.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh; 36.000 lượt lao động được phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp; 18.300 lao động được tuyển dụng.

Giải quyết việc làm sau đào tạo theo QĐ 1956/QĐ-TTg là 3.000 người. Giải quyết việc làm qua các hình thức khác khoảng 90.000 người.

Trong 9 tháng, Thành phố cũng tiếp nhận khai báo 867 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 44.700 người với số tiền trên 750 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 1.390 người với số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã chấp thuận 6.500 vị trí công việc dự kiến sử dụng lao động người nước ngoài; cấp và cấp lại 5.950 giấy phép lao động cho người nước ngoài, miễn cấp giấy phép lao động cho 600 lao động nước ngoài./.

Tin liên quan
Đọc nhiều nhất