Doanh nghiệp đăng ký mới có quy mô vốn cao nhất từ trước đến nay

(29/07/2019 - 10:24:32)

Trong bảy tháng qua, cả nước có 79.300 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 999.400 tỷ đồng. Nếu tính cả 1,47 triệu tỷ đồng từ doanh nghiệp tăng vốn thì tổng vốn bổ sung đạt 2,47 triệu tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Và, nếu tính cả 1,47 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế đạt 2,47 triệu tỷ đồng.

Thêm vào đó, cả nước có 24.300 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 29,9% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế là 103.600 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 23.100 doanh nghiệp và 24.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Ngoài ra, nền kinh tế cũng chứng kiến sự ra đi của 9.300 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và trong đó chiếm đến 90,4% các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng./.

Tin liên quan
Đọc nhiều nhất