Thêm ba loại thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu vào Trung Quốc

(14/10/2019 - 07:04:47)

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, Trung Quốc đã đồng ý mở cửa thị trường cho ba sản phẩm thủy sản, gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa vào Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm này của Việt Nam đã được phía Trung Quốc tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thủy sản, Danh mục hiện cũng đã có các sản phẩm ngao, ốc khác và nguồn gốc của ba sản phẩm thủy sản này được khai thác tự nhiên, được phía Việt Nam quản lý và chứng nhận với quy trình tương đồng.

Thông báo của phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam triển khai việc kiểm nghiệm, kiểm dịch và cấp Chứng thư theo mẫu đã được hai Bên thống nhất để các sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc được triển khai thuận lợi.

Như vậy, với việc mở cửa thêm ba loại thủy sản nêu trên, Việt Nam đã có 48 loài thủy được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm và 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh và một loài làm giống nuôi.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, chín tháng đầu năm 2019 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 831 triệu USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ, chiếm 3,2% tổng lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới.