Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng tăng 10,3%

(05/06/2019 - 09:34:23)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng tới 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5-2019 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước đó. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,2 tỷ USD, tăng 8,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,6 tỷ USD, tăng 8,8%.

            Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng 4-2019 bao gồm: Vải tăng 11,8%; sắt thép tăng 9,4%; điện thoại và linh kiện tăng 7,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6,6%.

            So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5-2019 đã tăng 8,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,2%. Một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 gồm: Rau quả tăng 64,9%; điện thoại và linh kiện tăng 36,2%; ô tô tăng 25,8%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 13,5%.

            Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,61 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,67 tỷ USD, tăng 6,9%./.