Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội Điện thoại: (04) 3825.2526; 3772.5904; 3772.5933; 3772.5761 Fax: (04) 3826.5942; 3772.5903; 3772.5899; 3772.5827 Email: info@pvn.vn - Website: petrovietnam.com.vn; pvn.com.vn; www.pvn.vn

Văn phòng đại diện tại TP. HCM:
Địa chỉ: Số 46 Trương Định, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 39322032 -39322033 - Fax: (08) 3932.2061