CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Tổ 26 - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 38833779; 38833781; 39686831
Fax: (84.4)38833113; 38833819
Email: info@eemc.com.vn
Website: http://www.eemc.com.vn