Siêu thị Hapro Hà huy Tập
Khu vực: Huyện Gia Lâm
Địa chỉ:
174 Hà Huy Tập
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản: Công ty CP Thương mại Long Biên
Diện tích (m2): 1.200
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp