Bibo Mart Mỹ Đình
Khu vực: Huyện Từ Liêm
Địa chỉ:
Tòa nhà CT4 Đô thị mới Mỹ Đình 2, Từ Liêm
Giới thiệu:
Điện thoại: 0437870958
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Quốc tế B&B
Loại hình kinh doanh: Thời trang