Siêu thị Rosa
Khu vực: Quận Hoàng Mai
Địa chỉ:
 Tầng 1 – CT4A – Khu đô thị Bắc Linh Đàm
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản: Công ty CP Bài Thơ
Diện tích (m2): 750
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp