Siêu thị Thạch Kim
Khu vực: Quận Hoàng Mai
Địa chỉ:
Lô CN2- Khu đô thị Định Công
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Thạch Kim
Diện tích (m2): 3.000
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp