Siêu thị Điện máy HC
Khu vực: Quận Hoàng Mai
Địa chỉ:
348 đường Giải Phóng
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản: Công ty THNH Hà Nội – Chợ Lớn
Diện tích (m2): 2.700
Loại hình kinh doanh: Điện tử, điện máy