Siêu thị Fivimart Xuân Diệu
Khu vực: Quận Tây Hồ
Địa chỉ:
51 Xuân Diệu
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản: Công ty CP Nhất Nam
Diện tích (m2): 1.142
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp