Siêu thị Lãnh Binh Thăng
Khu vực: Quận 11
Địa chỉ:
286A Lãnh Binh Thăng, P.11, Quận 11
Giới thiệu:
Điện thoại: 39627899
Diện tích (m2): 600
Số lượng mặt hàng: 5.000
Loại hàng KD: Mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm chế biến, công nghệ phẩm, bách hóa, vải, may mặc, gia dụng.