Siêu thị Co-op mart Đầm Sen
Khu vực: Quận 11
Địa chỉ:
Số 3 Hòa Bình, P. 3, Quận 11
Giới thiệu:
Điện thoại: 39632117
Fax: 38608516
Diện tích (m2): 2.810
Số lượng mặt hàng: 20.000
Loại hàng KD: Mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm chế biến, công nghệ phẩm, bách hóa, vải, may mặc, gia dụng.