Siêu thị Phố Xinh
Khu vực: Quận 10
Địa chỉ:
Địa chỉ: 8 Đườgn 3 Tháng 2, P.12, Quận 10
Giới thiệu:
Điện thoại: 38633635
Loại hàng KD: Trang trí nội thất.