Bibo Mart Trần Duy Hưng
Khu vực: Quận Cầu Giấy
Địa chỉ:
120 Trần Duy Hưng
Giới thiệu:
Điện thoại:
0437834656
Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Quốc tế B&B
Loại hình kinh doanh: Thời trang