Siêu thị Fivimart Trung Yên
Khu vực: Quận Cầu Giấy
Địa chỉ:
Tầng 1, tòa nhà Trung Yên 1
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản: Công ty CP Nhất Nam
Diện tích (m2): 1470
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp