Siêu thị Thái Hà
Khu vực: Quận Đống Đa
Địa chỉ:
174 Thái Hà – Đống Đa
Giới thiệu:
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH Minh Hoa
Diện tích (m2): 724
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh tổng hợp