Siêu thị Ánh Sáng
Khu vực: Thanh Khê
Địa chỉ:
Lô 500 Điện Biên Phủ - P. Hòa Khê – Q. Thanh Khê
Giới thiệu:
Điện thoại: 0511. 3723999 - 3248999
Fax: 0511. 3723727
Hệ thống siêu thị: Siêu thị Ánh Sáng
Trực thuộc: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Điện Thư Dung