Siêu thị Nhật Linh Đà Nẵng
Khu vực: Cẩm Lệ
Địa chỉ:
64 Cách Mạng Tháng Tám - P. Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ
Giới thiệu:
Điện thoại: 0511. 3644644 - 3698996 - 3698997
Fax: 0511. 3698995
Hệ thống siêu thị: Nhật Linh
Trực thuộc: Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng